Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Υποστήριξης

Για την τήρηση σειράς προτεραιότητας των αιτημάτων υποστήριξης και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, χρησιμοποιούμε ένα σύστημα εισιτήριου υποστήριξης. Για κάθε αίτημα υποστήριξης έχει εκχωρηθεί ένας μοναδικός αριθμός εισιτηρίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθείτε την πρόοδο και τις απαντήσεις σε απευθείας σύνδεση.

Για σκοπούς αναφοράς μπορούμε να σας παρέχουμε πλήρη αρχεία και το ιστορικό όλων των αιτήσεων υποστήριξή σας.

Προσοχή

Μια έγκυρη διεύθυνση email απαιτείται για να υποβάλετε ένα εισιτήριο.

Επιλέξτε το σωστό Τμήμα Εξυπηρέτησης